Spa – Wellness

Odsek Spa&Wellness

 

škola traje dve godine ili četiri semestra
celokupnim školovanjem obuhvaćena su sva moderna znanja iz
spa, wellness i talasoterapije
školovanje je podeljeno u dva stepena:

Početni stepen

traje dva semestra
ima 7 predmeta
ima 5 ispita

Zvanje asistent SPA menadžera

Viši stepen

traje dva semestra
ima 9 predmeta
ima 9 ispita

Zvanje SPA menadžer

Wellness centar

 

DIPLOMA

 

Diploma

posle svakog stepena polažu se odgovarajući ispiti i dobija adekvatna diploma:

posle početnog: asistent SPA menadžera

posle višeg: samostalni SPA menadžer

posle završena oba stepena polaže se diplomski i dobija diploma

diplomirani SPA menadžer

diplome su dvojezične – na francuskom i engleskom jeziku

pored ove dobija se i diploma na srpskom jeziku

svaka diploma se overava u Francuskoj i potom dodeljuje studentu

škola je visoko rangirana u svetu

POST DIPLOMSKI NIVO

posle završena oba stepena moguće je završiti post diplomski nivo sa diplomom sledeće specijalnosti:

Spa&Wellness specijalista

Može se doći samo do nivoa koji želite, ali svaki viši nivo zahteva završene predhodne niže nivoe.

Ne moraju se završiti oba stepena

 

NASTAVA

svi predmeti su isključivo spa&wellness stručni predmeti
i usaglašeni su sa propisima EU I CIDESCO preporukama

stepeni se pohađaju po redosledu početni → viši

nastava je organizovana u dva dana u sedmici i to dva vezana dana i odvija se celodnevno

vežbe se organizuju posebno i to po savlađivanju dela teorijske nastave

teorijska predavanja i vežbe organizuje škola i odvijaju se u okviru škole i spa centara

škola ima svoju moderno opremljenu učionicu, kao i svoje moderno opremljene vežbaonice

škola ima sve moderne aparate potrebne za vežbe

u školi je omogućeno fakultativno učenje engleskog jezika i to u obe godine

Nastava počinje oko 15-og oktobra i traje do 15-og oktobra,
zimski semestar: od 15-og oktobra do 15-og februara;
ispitni rok je od 15-og feb. do 1-og marta ;
letnji semestar počinje 15-og marta i traje do 25-og juna,
ispitni rok je od 25-og juna do 15-og jula;
popravni ispitni rok je od 7-og oktobra do 15-og oktobra

Studentski raspusti: zimski: od 1. Marta do 15. Marta
letnji: od 15. Jula do 15. Oktobra
Božićni: od 24. Decembar do 15. Januara
Uskršnji: tri dana (katolički ili pravoslavni)

SPA centar

Za dodatne informacije nas kontaktirajte.