Školarina

školarina može biti plaćena u celosti ili u više rata –
maksimum 10 rata

Student studying in library

u cenu školarine ulazi:

  • teorijska nastava,
  • praktična nastava – vežbe
  • materijal potreban za vežbe

u cenu školarine ne ulazi:

  • uniforma sa amblemom škole
  • klompe ili papuče za rad (bele)
  • ispiti

cena školarine je promenljiva i može da se menja na početku nove školske godine i odreduje se u saradnji sa francuskim saradnikom, a u skladu sa troškovima

pravo znanje je najbolja investicija

Znanje je najbolja investicija

Za dodatne informacije nas kontaktirajte.