Kozmetika

Odsek KOZMETIKA

 

Celokupna kozmetička škola traje tri godine ili šest semestara.
Celokupnim školovanjem obuhvaćena su sva moderna znanja iz kozmetologije.
školovanje je podeljeno u tri stepena:

 

Početni stepen

traje jedan semestar
ima 9 predmeta
ima 3 ispita

Zvanje Kozmetičar asistent

Srednji stepen

traje jedan semestar
ima 10 predmeta
ima 5 ispita

Zvanje Samostalni kozmetičar

Viši stepen

traje četiri semestra
ima 24 predmeta
ima 12 ispita

Zvanje Kozmetolog

kozmetika

KOZMETIKA1

kozmetika3

KOZMETIKA_4

KOZMETIKA_5

Nega stopala

 

DIPLOME

 

Posle svakog stepena polažu se odgovarajući ispiti i dobija adekvatna diploma:

početni: KOZMETIČAR ASISTENT

srednji: SAMOSTALNI KOZMETIČAR

viši: KOZMETOLOG

posle završena sva tri stepena polaže se diplomski i dobija diploma

DIPLOMIRANI KOZMETOLOG

diplome su dvojezične – na francuskom i engleskom jeziku

pored ove
dobija se i diploma na srpskom jeziku

svaka diploma
se overava u Francuskoj i potom dodeljuje studentu

škola je u rangu visoke škole

 

POST DIPLOMSKI NIVO

 

posle završena sva tri stepena moguće je završiti post diplomski nivo sa diplomom sledeće specijalnosti:

KOZMETIKA_7

KOZMETIKA_8

Ne moraju se završiti sva tri stepena. Može se doći samo do nivoa koji želite, ali svaki viši nivo zahteva završene predhodne niže nivoe.

Za dodatne informacije nas kontaktirajte.